Privacyverklaring

Lidmaatschap van letsbeopen.com is gratis en de website is toegankelijk voor elke bezoeker mits vrouw. LetsBeOpen! is voor openminded vrouwen. Mannen zijn daarom als lid van deze site niet toegestaan en kunnen bij twijfel worden verwijderd. Leden van LetsBeOpen! kunnen alle items bekijken en actief deelnemen, mits geregistreerd. Registratie is bedoeld om jouw privacy te garanderen. Hierdoor houdt letsbeopen.com volledige controle op alle gedeeltes van de site, zodat er uitsluitend serieuze bezoekers zullen deelnemen. Tevens kan letsbeopen.com door dit systeem bezoekers met andere bedoelingen van haar site weren. Letsbeopen.com heeft de plicht uw privacy te beschermen.
Door het registreren bij letsbeopen.com ga je onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met onze privacyverklaring.
Opslaan gegevens
Waarom verzamelen en gebruiken wij persoonlijke informatie?

Om je als lid te laten deelnemen:

  • Aan de blogs, artikelen, actie/reactie, evenementen en winacties
  • Om je te informeren middels nieuwsbrieven over LetsBeOpen!

Welke informatie verzamelen wij?

  • Gebruikersnaam
  • Wachtwoord
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Postcode
  • Woonplaats

Jouw informatie aan anderen doorgeven:
Gevallen van doorgifte, anders dan bedoeld in deze verklaring:
1) wij maken geen persoonlijke informatie openbaar zonder jouw toestemming, tenzij wij daartoe juridisch gerechtigd zijn of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld, door een gerechtelijk bevel of voor het voorkomen van fraude of andere delicten); en/of

2) (ii) indien wij een reorganisatie ondergaan of verkocht worden aan derden, in welk geval je ermee akkoord gaat dat de persoonlijke informatie die wij over je bezitten aan deze gereorganiseerde eenheid of derde overgedragen wordt.
Publieke teksten en reacties daarop
Alle informatie die op LetsBeOpen! geplaatst wordt in blogs, artikelen, actie/reactie of in antwoord op deze wordt openbaar en je dient altijd voorzichtig zijn als je besluit daar persoonsgebonden informatie vrij te geven.
Sites van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy policies en praktijken van andere websites, ook niet wanneer je er toegang tot verkrijgt via koppelingen vanaf onze site of via onze nieuwsbrief. Daarom raden wij je aan om de privacy policy van elke site die je bezoekt na te gaan. Bovendien, als je met onze site verbinding hebt gemaakt vanaf een website van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaren of de exploitanten van die site van derden. We raden je nogmaals aan om het beleid van die site van derden door te nemen en contact op te nemen met de houder of exploitant ervan als je nog vragen of opmerkingen heeft.
Beëindiging registratie
Letsbeopen.com zal na beëindiging van de registratie de gegevensbestanden van de gebruiker behouden overeenkomstig de wettelijke termijn. Na deze periode worden de gegevensbestanden opgeheven waardoor de daarin opgenomen informatie teniet zal gaan. Letsbeopen.com is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de opheffing van de gegevensbestanden.
Beveiliging systemen
Letsbeopen.com neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekeninghoudende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan. Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico's, kan letsbeopen.com de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de bezoeker gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.
Inzage persoonsgegevens
De bezoeker heeft het recht op inzage in haar gegevens zoals die door Letsbeopen.com worden aangehouden. Indien de bezoeker daar schriftelijk of elektronisch om verzoekt, zal letsbeopen.com zo nodig zijn persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of afschermen. De bezoeker aanvaardt dat hierdoor het gebruik van de Services of enige in het kader daarvan ter beschikking gestelde producten, materialen of informatie kan worden beperkt, bemoeilijkt of verhinderd.
Aanpassen privacy verklaring
Letsbeopen.com houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Laatste aanpassing: 20 december 2010
Rechten van derden
Bij het samenstellen van de inhoud en vormgeving van het letsbeopen.com is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, en zijn de rechten van derden, voor zover bekend, gerespecteerd. Voor de juistheid van de verstrekte informatie kan letsbeopen.com echter niet instaan en aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.